Quickscan

Wij hebben de afgelopen jaren diverse keren de AMS – quickscan toegepast op bestuurssecretariaten en directiesecretariaten.  
De quickscan behelst o.a. een inventarisatie van de bestaande functies gekoppeld aan functie-inhoud, behoeften- en belangenanalyse, samenwerkingsanalyse en de procesgang. 
Deze verschillende onderdelen kunnen eventueel ook apart van elkaar worden ingezet.

Wat levert het voor u op?
– een goed beeld van de samenwerking en effectiviteit van uw secretariaat;
– een goed beeld van de interne en externe behoeften;
– een goed beeld van de procesgang; 
– zicht op verbeterpunten;
– actieplan om deze verbeteringen aan te pakken;
– eventueel daadwerkelijke implementatie, indien gewenst.
 

Today’s work is tomorrow’s innovation